Doelstellingen Ronde Tafel

Organisatie

De Nederlandsche Tafelronde is een goed georganiseerde vereniging met lokale Tafelbesturen. Districtsbesturen en een landelijk Hoofdbestuur. De voorzitters van de Districten vormen, samen met het Hoofdbestuur, de Nationale Tafelraad. Elke lokale Tafel kiest jaarlijks een bestuur. Eén van de belangrijkste taken van het Districtsbestuur is het onderhouden van de contacten tussen het landelijk bestuur en de plaatselijke Tafel en de Verbinding te leggen tussen de diverse Tafels.

Zowel de Districtsbesturen als het Hoofdbestuur houden bijeenkomsten voor leden. De Districtbijeenkomsten worden veelal gekoppeld aan een interessante lezing of excursie. De Halfjaarlijkse en de Jaarlijkse landelijke vergaderingen worden door het hoofdbestuur geïnitieerd.

Externe en internationale contacten

Het Hoofdbestuur onderhoudt namens de Tafelronde contacten met diverse andere organisaties en instellingen. Denk daarbij aan Rotary, Rotaract, Lions, Soroptimisten, Zonta, Kiwanis, Ladies’ Circle en de Juniorkamer. Het onderhouden van internationale contacten krijgt binnen de Nederlandsche Tafelronde veel aandacht. Het is immers één van de doelstellingen om vriendschap en wederzijds begrip ook op internationaal niveau te bevorderen. Daarnaast hebben landelijke serviceprojecten soms een internationaal karakter.

Round Table International

De Nederlandsche Tafelronde maakt deel uit van de Internationale organisatie Round Table International (RTI). In totaal kent de RTI 50 associaties. Voor meer informatie zie www.rtinternational.org. De associaties hebben middels diverse Internationale meetings contact met elkaar. Denk hierbij aan de EMA, CTM en de World meeting (RTI). Aan deze meetings neemt met name de IRO en de President deel. Voor meer vragen stel deze gerust aan de IRO.

Veel lokale Tafels onderhouden nauwe banden met buitenlandse Tafels met hetzelfde Tafelnummer, onder meer middels de jaarlijkse ‘numbermeetings’. Op deze manier kan elke Tafelaar een informeel internationaal netwerk ontwikkelen, iets wat zonder de Tafelronde een vrijwel ondoenlijke zaak is. Uiteraard kan iedere Tafelaar ook de internationale events bezoeken, zoals van de European Mediteranean and America’s Tablers Meeting en Round Table International (met wereldwijd 45.000 leden). Heb je hier vragen over stel deze dan gerust aan de IRO.

Serviceprojecten

Wie lid is van de Tafelronde committeert zich aan deelname aan de eigen Tafel bijeenkomsten en activiteiten. Het lidmaatschap schept dus verplichtingen voor iedere Tafelaar. Tafelen is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Een Tafelronde organiseert lokale en landelijke serviceprojecten voor de meest uiteenlopende doelen en op verschillende manieren. Landelijk wordt veelal gekozen voor langlopende projecten, zoals nu bijvoorbeeld de samenwerking met De Bart de Graaff Foundation met het ondersteunen van “Bikkels”. Eerder heeft de Nederlandsche Tafelronde samengewerkt met “Stichting de Opkikker” om voor gezinnen met een ernstig ziek kind een verwendag te organiseren. Andere voorbeelden van succesvolle landelijke projecten zijn: het Soho-project, waarbij de Nederlandsche Tafelronde de financiering verzorgde van zogenoemde SOciale HOnden, die gehandicapten in staat stellen een zelfstandiger leven te leiden. Of het project Pleisternet, waarbij de startfinanciering is verzorgd voor TV-studiofaciliteiten in kinderziekenhuizen, om jonge patiëntjes zelf TV-programma’s te laten maken.

De Nederlandsche Tafelronde werkt ook samen met internationale partners. Het huidige internationale project is een samenwerking met “Malaria no More”met als doel om malaria de wereld uit te krijgen. Andere voorbeelden zijn: het Rainbow Twinning Project, een samenwerking tussen de Nederlandsche Tafelronde en de Tafelronde in Zuid Afrika (ARTSA) waarbij projecten van uiteenlopende aard in Zuid Afrika door de Nederlandse Tafelaars zijn opgezet en ondersteund. Een ander succesvol voorbeeld is het Freedom Through Education project, dat als doelstelling had om samen met Roundtable India één miljoen kinderen in India onderwijs te laten genieten door het bouwen van scholen. Dit project heeft de NTR gedurende 5 jaren met groot succes gesteund.

Jong ledenbestand

Tafels bestaan in het algemeen uit mannen vanaf ongeveer 21 jaar. Tafelaars die 40 jaar zijn geworden, moeten de Tafel verlaten. Daardoor is er een permanente vernieuwing van het ledenbestand. Ruimte voor verzadiging en vergrijzing is er niet. Daarnaast dragen de lokale Tafels er zelf zorg voor dat in een Tafel bij voorkeur geen mannen zitten met hetzelfde beroep. Dat houdt de samenstelling van de Tafels divers. Tevens houdt de Tafel de juiste leeftijdsopbouw in de gaten. De Tafels hebben gemiddeld zo’n 16 tot 20 leden.

Hulpfonds

Een bijzondere activiteit is de Stichting Tafelronde Hulpfonds. Leden, oud-leden en hun gezinsleden kunnen in moeilijke tijden een beroep doen op dit hulpfonds, hetzij financieel, hetzij op andere wijze. Deze hulp wordt in volstrekte anonimiteit geboden en wordt begeleid door het stichtingsbestuur en een aangewezen contactpersoon. De middelen worden bijeen gebracht door leden en oud-leden, onder meer via hun contributie.

Communicatie

Naast de bestuurlijke bijeenkomsten onderhoudt de Nederlandsche Tafelronde contacten met de Tafelaars, door het vier keer per jaar verschijnende Roundtable Magazine en een aantal email nieuwsbrieven: de Newsflash. Jaarlijks verschijnt er ook een ledenboekje met gegevens over Tafels en Tafelaars. Uiteraard worden Tafelaars ook op de hoogte gehouden via de website, Twitter, LinkedIn en Facebook. Voor meer info: pro@roundtable.nl